दिव्यांग विद्यार्थिनी साठी मदत

दिव्यांग विद्यार्थिनी ना परिक्षाबाबत येणार्‍या अडचणी सोडविण्यासाठी महाविद्यालयाने नेमलेल्या

नोडल अधिकार्‍याचे नाव, पद मोबाइल क्रमांक

सौ. सोनाली जाधव , कनिष्ठ लिपिक 8830047816