Board Members

OUR FOUNDER MEMBERS


1.  Late Rao Bahadur M.B.Kinkhede 
4.  Late Dr. Sir M.B. Niyogi
2.  Late Shri Y.M. Pathak5.  Late Sir Sorabji Mehta
3.  Late Mrs. Ramabai Tambe6.  Late (Miss) K. Shanti Rangarao

OUR PARENT BODY

    DONOR LIFE MEMBERS

 
1.  Mr. Banwarilal Purohit
19. Mr. Madhukar S.Deshpande  (Vice President)
2.  Adv. Venkatesh R. alias Arun Manohar (President)20. Miss A.N.Radha
3.  Mr. Suresh K. Sharma21. Dr.(Mrs.) Uma K. Vaidya
4.  Mr. Jayant W. Chitaley22. Mr. Ashok S. Daga  (Donor’s  nominee)
5.  Mrs. Shanti Sharma23. Mr. Murali M. Pantula (Treasurer)
6.  Mrs. Varsha S. Manohar (Jt. Secretary)24. Dr. Avinash Deshmukh (Vice President)
7.  Mr. Vijay D. Chitaley25. Mr. Kishore Dewani
8.  Mrs. A.P. Mundle26. Mr. Ravi D. Meghe
9.  Dr. Panna Akhani (Secretary & Hon Director)27. Mrs. Kalpana S. Sharma
10. Dr.(Mrs.) Nisha P. Buty28. Dr.(Mrs.) Shyamala Nair
11. Adv. Mr. Anand Manohar Deshpande29. Dr.(Mrs.) U. Chakradeo
12. Adv. Harish V. Thakur30. Justice (Mrs.) Vasanti A. Naik
13. Adv. Akshay NaikMEMBERS
LIFE MEMBERS31. Mr. Hargovind Bajaj
14. Mr. Chandrakant Thakar32. Smt. Shaila Abhyankar
15. Mrs. Pushpa Purohit33. Mrs. Sonika Agrawal
16. Mr. Avinash V. Pendse
17. Mr. Prabhakar R. Mundle
18. Mr. Manoharrao Pimplapure

OUR PAST PRINCIPALS                    

Sr.NoName of the PrincipalTenure FROMTO
1.Late Smt. Ramabai Tambe19331934
2.Late (Miss) K. Shanti Rangarao19341942
3.Late Dr. S. Sridevi Naidu19421955
Late Dr.(Miss) Singammal Iyengar (Offg. Principal)19551957
4.Late Dr.(Miss) Mary Agnes Saldanha19571970
5.Late Dr.(Miss) Singammal Iyengar (1955-57)19701977
6.Late Maj. (Miss.) Prabha Gautam19771980
7.Late Maj. (Mrs.) Tara Bagaddeo19801982
8.Late Dr.(Mrs.) Rajani Rai19821991
9.Dr.(Miss) Panna Akhani19912008
10.Dr. Shyamala Nair20082017